Nissan Miền Tây

Đại Lý 3S Chính Thức (Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • 54 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh
  • (+84) 8 37 513 369. Hotline: (+84) 909 20 8282 (Kinh Doanh), (+84) 0938 85 85 60 (Dịch Vụ)
  • (+84) 8 38 762 579
  • http://nissanmientay.com.vn