Tuyển dụng

tuyển dung

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10 NĂM 2018

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TƯ VẤN BÁN HÀNG 2018 Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh , Đại lý Nissan Miền Tây đang có nhu…

Xem chi tiết

Thông-báo-tuyển-dụng-nhân viên

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05.2018

  BẢN TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG THÁNG 05.2018 CỦA NISSAN MIỀN TÂY Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản…

Xem chi tiết

were-hiring

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2017

Đại lý Nissan Miền Tây là 1 trong những đại lý 3S lớn nhất hiện nay của Nissan Việt Nam tại khu vực TP.HCM. Với…

Xem chi tiết

Thông-báo-tuyển-dụng-nhân viên

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TƯ VẤN BÁN HÀNG 2017

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh , Đại lý Nissan Miền Tây đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở vị trí sau :…

Xem chi tiết