KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ 50% VỆ SINH DÀN LẠNH

KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ 50% VỆ SINH DÀN LẠNH.

IMG_9366

Nissan miền Tây xin trân trong thông báo với quý khách hàng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018, phòng Dịch Vụ Nissan Miền Tây giảm giá 50%vệ sinh dàn lạnh.

Gía tính hiện tại:

  • Xe 1 dàn lanh 750000VNĐ chưa V.A.T lợi nhuận 440000 VNĐ
  • Xe 2 dàn lạnh 1250000 VNĐ chưa V.AT lợi nhuận 670000 VNĐG

Giảm giá cho khách hàng 50% giá trị còn lại là:

  • Xe 5 chỗ 375000 VNĐ chưa V.A.T lợi nhuận 65,000 VNĐ
  • Xe bán tải 625000 VNĐ chưa V.A.T lợi nhuận 45000 VN