Tiêu chuẩn bảo dưỡng cho các dòng xe Nissan

Tiêu chuẩn bảo dưỡng định kỳ cho các dòng xe Nissan

Dựa trên quá trình nghiên cứu các đặc tính và điều kiện sử dụng xe tại Việt Nam Nissan Miền Tây đã xây dựng nên tiêu chuẩn về bảo dưỡng định kỳ cho mỗi loại xe

Theo đó, bảo dưỡng định kỳ cần thực hiện sau mỗi “5.000 Km hoặc 06 tháng, tùy điều kiện nào đến trước”.

Các cấp bảo dưỡng và nội dung của từng cấp:

            Ghi Chú:

Khi xác định cấp Bảo dưỡng:

Điều kiện  Số Km xe chạy hay thời gian sử dụng

Điều kiện  sử dụng thực tế yêu cầu cấp bảo dưỡng khác nhau thì cấp BD Lớn nhất trong Cấp BD sẽ được lựa chọn thực hiện

Để biết thêm chi tiết:

  • Cặp nhựt hướng dẫn sử dụng
  • Sổ tay bảo dưỡng

Tại Website của đại lý www.nissanmientay.com.