SỰ KIỆN LÁI THỬ XE TẠI SHOWROOM NISSAN MIỀN TÂY NGÀY 28/10/2017